ГЛАВНАЯ  ОБ АССОЦИАЦИИ  ФОТОГАЛЕРЕЯ  ВИДЕО  СООБЩЕСТВА  ПИШИТЕ НАМ
 

  НАВЧАЛЬНИЙ
  ЦЕНТР
  ДЕНЬ
  ВЫПУСКНИКА
  ЖУРНАЛ
  "UNIVERSITATES"
  СТИПЕНДИИ
  имени проф.
  И. Е. ТАРАПОВА  ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
  ВОСПОМИНАНИЯ
  ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ
  ВИДЕОИСТОРИЯ:
  УНИВЕРСИТЕТ
  В МОЕЙ ЖИЗНИДокументы
Руководящие органы
Квитанции
Награды и благодарности
Публикации о насХНУ имени В. Н. Каразина
пл. Свободы, 4
ауд. 2-49а
Тел.: (057) 719-23-52
СТИПЕНДИИ ИМЕНИ ПРОФ. И. Е. ТАРАПОВА

ПОЛОЖЕННЯ
про призначення стипендій імені проф. І. Є. Тарапова, ректора Харківського університету
в 1975–1993 рр., заснованих Асоціацією випускників, викладачів і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна,
для студентів і аспірантів (молодих учених) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

1. На відзнаку видатної ролі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (далі – Університет) у розвитку науки й освіти і з метою підтримки наукових досліджень обдарованих студентів природничих та точних наук Асоціація випускників, викладачів і друзів ХНУ імені В. Н. Каразіна (далі – Асоціація) встановлює три стипендії імені проф. І. Є. Тарапова за секціями: математика (інформатика), фізика (астрономія) та хімія.
viagra to buy with debit mastercard.
2. Стипендії імені проф. І. Є. Тарапова призначаються Асоціацією студенту (чи групі студентів) 2–4 (2–5 для фізико-технічного факультету) курсів денної форми навчання на розробку й виконання авторського проекту наукового дослідження, яким займаються претенденти в Університеті, на термін з 1 січня поточного року до 31 грудня цього ж року. Ці стипендії виплачуються поетапно. Етапність і розмір кожної виплати визначається Правлінням Асоціації. Рішення про це заноситься в протокол.

3. Розмір стипендії імені проф. І. Є. Тарапова на рік становить 10 000 (десять тисяч) грн кожна. Розмір і кількість стипендій щорічно можуть переглядатися Правлінням Асоціації.

4. Претенденти подають в Асоціацію заявку на участь; проект наукового дослідження, де має бути зазначено актуальність дослідження, наукову й практичну його значимість, запропоновано програму цього дослідження й етапи виконання роботи, описано очікувані проміжні результати й фінальні результати; ксерокопії опублікованих статей за темою дослідження (за наявності).

5. Після рекомендацій конкурсної комісії Асоціація протоколом засідання Правління затверджує список кандидатів на отримання стипендій імені І. Є. Тарапова.

6. Конкурсна комісія має право надати заохочувальну одноразову премію за певні успіхи в науковій роботі окремим студентам. У разі можливості таких виплат розмір і список кандидатур затверджуються Правлінням Асоціації. Премія не стане перешкодою на шляху отримання стипендії імені проф. І. Є. Тарапова в наступні роки.

7. Кандидати, які на момент призначення отримують стипендію інших благодійних та громадських фондів, не мають права отримувати стипендію імені проф. І. Є. Тарапова.

8. Претендентів на одержання стипендій імені проф. І. Є. Тарапова мають право висувати Вчені ради структурних підрозділів, кафедри, члени Вченої ради Університету або факультетів, Студентське наукове товариство університету, студентські наукові товариства факультетів, знані вчені Університету, студентська громада та ін. Студенти мають право самовисуватися.

9. Склад конкурсної комісії затверджується ректором Університету за погодженням виконавчого директора Асоціації. Рішення конкурсної комісії приймається простою більшістю голосів від кількості членів та оформляється протоколом.

10. Претенденти повинні подати документи на присудження стипендії до конкурсної комісії в період з 15 грудня до 25 грудня.

11. Положення набуває чинності з дня підписання.

copyright © 2001 - 2018
Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей ХНУ им. В. Н. Каразина